رسوب آب و ماشین آلات صنعتی

۰۴:۵۹ ۱۳۹۹/۵/۹
سرویس:مزایای ضد رسوب خانگی بهرشد
آب در ماشین آلات و خطوط تولید کارخانجات به دلایل مختلف از جمله به منظور خنک کردن دستگاه، جریان دارد دستگاه های تزریق پلاستیک و فلز، دستگاه های نقطه جوش، بویلرهای تولید بخار و آب داغ، کولینگ تاورها و ... برخی از ماشین آلات صنعتی هستند که رسوب مجراهای انتقال آب را در آنها پوشانده و دچار انسداد می کنند
با شروع تشکیل رسوب در جدار مجراها، عملکرد ماشین آلات کاهش می یابد و گاه محصولات تولید شده دچار ضایعه شده و به این ترتیب نسبت ضایعات افزایش می یابد و خسارت سنگینی را به تولید کنندگان وارد می سازد. افزایش حجم رسوب، کارشناسان فنی کارخانجات را وادار به توقف خطوط تولید می کند
برای اسید شویی رسوب ها (که آثار مخرب بر ماشین آلات داشته و خوردگی فلزات را در پی دارد، و از سویی موجب آلوده شدن منابع آب های زیر زمینی شده) تولید کارخانه متوقف می شود. این پدیده همچنین موجب افزایش مصرف انرژی شده و هزینه های تولید را افزایش می دهد
خسارات رسوب در ماشین آلات صنعتی به شرح زیر است
افزایش مصرف مواد اولیه (به علت افزایش ضایعات )
توقف خطوط تولید
افزایش مصرف انرژی
پرداخت هزینه اضافه به نیروی کار
خوردگی و استهلاک شدید ماشین آلات
افزایش مصرف انرژی برای تولید هر واحد کالا
کاهش تولید
افزایش هزینه تولید
بنابراین با استفاده از سیستم ضدرسوب الکترونیکی می توان از خسارات ذکر شده جلوگیری کرد و با کاهش هزینه ها به افزایش سود کارخانه کمک کرد.


رسوب زدای الکترونیکی بهرشد