بهینه سازی انرژی در ساختمان

۱۰:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۰
سرویس:مقالات
طرح " جهاد اقتصادی " بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان های اداری
اتلاف شدید انرژی درساختمان های کشور به عنوان یک معضل فنی و اقتصادی ، که میزان سرانه صرف انرژی را سه برابر مصرف جهانی افزایش داده است .درشرایط اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و تغییرات شدید بهای انرژی ، هزینه های انرژی سازمان ها افزایش یافته و ازسویی انرژی کشور که می تواند برای نسل آینده دخیره شود نیز بیهوده تلف می شود. شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد به منظور حل این مشکل عظیم اقتصادی و فنی درکشور ، پس از سه سال مطالعه و پژوهش موفق به اختراع ، ثبت و تولید نسل پیشرفته انواع دستگاه های ضد رسوب الکترونیکی با فن آوری High – tech شده است که علاوه بر کاهش 40 درصد مصرف انرژی (گاز ، برق و آب ) از آلودگی محیط زیست و استهلاک تاسیسات نیز جلوگیری می کند.

چگونگی اتلاف انرژی
رسوب آب یکی از مهمترین عوامل اتلاف انرژی درساختمان ها است ، زیرا رسانش گرمایی پایین سوب (یک چهارصدم رسانش گرمایی مس ) از تبادل حرارت درتاسیسات حرارتی و برودتی جلوگیری می کند بطور مثال با رسوب زدایی از تاسیسات برودتی یک ساختمان دولتی ، درتابستان 1389 ، میزان مصرف برق چیلرها و فن کویل ها 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و درتاسیسات حرارتی نیز رسوب زدایی ، موجب کاهش مصرف گاز به میزان 25 درصد در زمستان سال 89 نسبت به سال قبل شد. با نصب سامانه ضد رسوب الکترونیکی درتاسیسات ساختمان ها ساختار بلوری و سخت کلسیم و منیزیم ، شکسته شده و رسوب آب ، مولکول به مولکول حل شده و جدار لوله ها و تجهیزات تاسیسات پاک و تمیز می شود به طوری که راندمان انرژی افزایش می یابد

سایر مزایا
حذف رسوب درتاسیسات ساختمان ها ، مزایای دیگری علاوه بر کاهش مصرف انرژی دربردارد.برخی مزیت ها به شرح زیر است
کاهش استهلاک و خوردگی تاسیسات ، لوله ها و قطعات فلزی ، پمپ ها و .... (سالانه بین 5 تا 100 میلیون تومان)
صرفه جویی درهزینه های اسید شویی و تعمیر ونگهداری تاسیسات
کاهش آلودگی هوا در اثر کاهش مصرف گاز وبرق
جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی (سالانه صدها هزار لیتر اسید و هزاران تن نمک برای جلوگیری از رسوب وارد تاسیسات و سپس به چاههای آب سرازیر می شود)
افزایش رفاه کارکنان به علت ایجاد دمای مطلوب توسط تاسیسات
روش پایدار ، پاکیزه و ارزان برای رسوب زدایی درتاسیسات
رسوب آب یکی از مهمترین عوامل اتلاف انرژی درساختمان ها است ، زیرا رسانش گرمایی پایین رسوب (یک چهارصدم رسانش گرمایی مس ) از تبادل حرارت درتاسیسات حرارتی و برودتی جلوگیری می کند بطور مثال با رسوب زدایی از تاسیسات برودتی یک ساختمان دولتی ، درتابستان 1389 ، میزان مصرف برق چیلرها و فن کویل ها 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و درتاسیسات حرارتی نیز رسوب زدایی ، موجب کاهش مصرف گاز به میزان 25 درصد در زمستان سال 89 نسبت به سال قبل شد.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد