فن آوری ضدرسوب الکترونیکی

۰۵:۰۴ ۱۳۹۹/۵/۹
سرویس:مقالات
فن آوری پیچیده و فوق پیشرفته رسوب زدایی به وسیله تجهیزات الکترونیکی، جدیدترین روش در جهان است و سازمان فضانوردی آمریکا ناسا از سال 1995 این روش را به کار گرفته است
این فن آوری توسط شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد بر اساس خصوصیات جغرافیایی ایران، بومی سازی و ثبت اختراع شده است

این روش با ایجاد میدان انرژی نوسانی با استفاده از امواج رادیویی کم بسامد و با شکل امواج مربعی که فرکانس آن بین 1500 تا 120،000 بار در ثانیه مولکول های آب را به ارتعاش در می آورد، ساختار بلوری و منظم کلسیم و منیزیم دچار تغییرات شده و " کلسیت " به "آراگونیت" تبدیل می شود. آراگونیت گونه ای از کربنات کلسیم است که در محلول به حالت معلق باقی می ماند و به سطح لوله ها و مخازن نمی چسبد
بسامد و میدان های انرژی از لحاظ شکل و مقدار باید دقیق و حساب شده باشند تا دستگاه با کارآیی مطلوب کار کند

هنگام فعال شدن دستگاه دو اتفاق می افتد که عبارتند از
دستگاه، ذرات کوچکی را ایجاد می کند که به تدریج بزرگتر می شوند و موجب پدیده (( توپ برفی)) می گردد. به این ترتیب بلورهای نرم و با چسبندگی اندک (( کلسیم کربنات )) به حالت معلق در می آیند. به همین دلیل کلسیم حل شده و یون های بی کربنات از حالت (( فوق اشباع )) خارج می شوند
دستگاه با شکستن پیوندهای هیدروژنی آب، ملکول های آن را آزاد می کند. ملکول های آزاد بیشتر، خاصیت انحلال پذیری آب را فزایش می دهند. بدین ترتیب محلول قوق اشباع آب و کربنات کلسیم، به حالت (( زیر اشباع )) تبدیل شده و مانع از تشکیل بلورهای رسوبی می شوند
امواج تولید شده توسط دستگاه، بی صدا و بی ضرر می باشند و خواص فیزیکی و الکتریکی ملکول های کلسیم را به نحو مطلوب تغییر می دهند. با تغییر ایجاد شده، چسبندگی ملکول های کلسیم به یکدیگر و به جدار لوله ها از بین رفته و این ملکول ها در آب به حالت معلق باقی می مانند. در نتیجه علاوه بر اینکه دیگر بر روی جدار لوله ها رسوب نمی نشیند، با افزایش خاصیت انحلال پذیری آب، رسوبات قبلی نیز به تدریج به صورت ((ملکول به ملکول)) از جدار لوله ها و مخازن آب برداشته و پاک می شوند.


رسوب زدای الکترونیکی بهرشد