شرکت بهرشد برنده مناقصه ی وزارت راه و شهرسازی شد

۰۸:۴۸ ۱۳۹۷/۶/۲۷
سرویس:مزیت های فنی رسوب زدایی در ساختمان
 شرکت بهرشد برنده ی مناقصه ی وزارت راه و شهرسازی شد
دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد ، در تاسیسات بزرگ ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی نصب و راه اندازی شد .
مناقصه وزارت راه و شهرسازی برای خریداری دستگاه ههای سختی گیر در تاسیسات بزرگ ساختمان مرکزی این وزارت خانه در تیرماه 1397 در سامانه ی تدارک الکترونیکی دولت منتشر شد .
مهمترین هدف این وزارت خانه برای خریداری دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی ، کاهش مصرف آب و پیشگیری از آلودگی منابع آب های زیر زمینی بر اثر مصرف نمک و اسیدشویی تاسیسات بود .
شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد با تکمیل اسناد مناقصه و ارایه مدارک معتبر فنی و گواهی نامه های متعدد و ارایه قیمت های مناسب ، موفق به کسب تایید کمیسیون مناقصات این وزارت خانه شد .
دستگاه ها و تجهیزات رسوب زدای الکترونیکی بهرشد ، طی ده روز کاری بنا بر تعهدات این شرکت در تاسیسات بزرگ ساختمان مرکزی این وزارت خانه نصب و راه اندازی شد .
با فعالیت دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی ، علاوه بر تحقق اهداف فوق ، دستاوردهای دیگری نظیر کاهش مصرف انرژی گاز و برق نیز در این ساختمان بزرگ حاصل می شود .
دستاورد مهم دیگر استفاده از رسوب زدای الکترونیکی بهرشد ، کاهش هزینه استهلاک تاسیسات عظیم این ساختمان است که با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت تجهیزات ، کاهش هزینه استهلاک ، سالانه ده ها میلیون تومان صرفه جویی در هزینه های نگهداری تاسیسات در این وزارت خانه در بر خواهد داشت .