کلیسای جامع انگلستان علیه فعالیت شرکت های ضد محیط زیست

۱۲:۲۹ ۱۳۹۷/۴/۲۴
سرویس:حذف کامل اسید و نمک

کلیسای جامع انگلستان علیه فعالیت شرکت های ضد محیط زیستی

بنا به گزارش نشریه ایندیپندنت کلیسای جامع انگلستان به اتفاق آرا تصویب کرد که سرمایه‌ها باید از شرکتهایی که فعالیت ضد محیط زیستی دارند و به تغییرات اقلیمی کره زمین کمک می‌کنند بیرون کشیده شوند. این کلیسا رابطه خود را با شرکتهایی که شروط توافق پاریس را رعایت نمی‌کنند قطع می‌کند. توافق پاریس طرحی اصلاحی است که تقریباً تمام جهان آن را تأیید کرده‌اند.
رووان ویلیامز، اسقف سابق کانتربری اظهار داشت که کلیسا باید نقش رهبری داشته باشد و رهبری معنوی خود را در مشکل اضطراری تغییرات اقلیمی به کار گیرد. وی گفت: تصمیم امروز به ما اجازه می‌دهد تا به فشار برای تغییر در بخش نفت و گاز ادامه دهیم. این طرح اصلاحی توسط 347 عضو شورای عمومی کلیسا تصویب شد. وی افزود: همکاری با شرکتهایی که محیط زیست را به شدت آلوده می‌کنند باید قطع شود. تصمیم امروز کلیسای انگلستان نشان می‌دهد که زنگها برای سوخت فسیلی به صدا درآمده‌اند. تغییرات اقلیمی تهدید بزرگ دوران ماست و امروز کلیسا پیام خود را با یک تصمیم روشن برای خارج کردن سرمایه‌گذاریهایش از آن دسته از شرکتهای سوخت فسیلی که سریعاً خود را در صف توافق تغییرات اقلیمی پاریس قرار ندهند تصریح می‌کند.