_ 88 فن آوری نوین محیط زیست ایران معرفی شدند

۰۳:۰۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰
سرویس:محیط زیست


 
 

88  فن آوری نوین محیط زیست ایران معرفی شدند


فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در میان 88 فن آوری پیشرفته محیط زیست ایران از سوی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری معرفی شد.
کتاب معرفی 88 فن آوری پیشرفته محیط زیست ایران در زمینه های بهینه سازی مصرف انرژی ، انرژی های تجدید پذیر ، آب و فاضلاب ، کاهش آلودگی آب ،خاک و هوا و.... به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.
شرکت تعاونی مهندسی الکترونیکی بهرشد به دلیل اختراع ، طراحی و تولید صنعتی دستگاههای پیشرفته ضد رسوب الکترونیکی در بخش سنجش و کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا معرفی شده است.
اهمیت برجسته این فن آوری در پیشگیری از آلودگی آب ، خاک و هوا است . سالانه  میلیون ها لیتر اسید و هزاران تن نمک در معرض تخریب شدید قرار دارند.
کتاب فوق با معرفی 88 فن آوری پیشرفته در زمینه های متنوع محیط زیست ایران تلاشی است به منظور تقویت شرکت های دانش بنیان و ترویج فن آوری های نوین حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی و تخریب آن .