_زنگ خطر تغییر اقلیم برای کشور

۱۰:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸
سرویس:محیط زیست

 

 
 
 
زنگ خطر تغییر اقلیم برای کشور

 
سازمان هواشناسی کشور گزارش زنگ خطر تغییر اقلیم را به سران کشور ارایه کرد .
به گزارش روزنامه همشهری ، رییس سازمان هواشناسی گفت : گرمایش و تغییر اقلیم به حوزه های مختلف از جمله سکونت گاههای روستایی آسیب جدی وارد می کند و هم اکنون بخش زیادی از روستاهای شرق و مرکز کشور به سبب کم بارش تخلیه شده است . این زنگ خطری است که باید به آن توجه شود .
داود پرهیزگار ادامه داد : بحران آب در کشور که از آن به عنوان مهمترین معضل محیط زیست نام برده می شود به باور کارشناسان ریشه در عوامل متعددی دارد که در راس آن مدیریت نادرست منابع آبی قرار دارد ، بطوری که بیش از 520 شهر و 13 مرکز استان با بحران کم آبی مواجه است.
وی طرحهای انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان را تخیلی و ژول ورنی نامید که ناشی از بی اطلاعی علمی ، بیهوده و مضر دانست .

 

@safaee3195   :  Instagram
@zrbehroshd   :Telegram
www.zrbehroshd.ir