_ صرفه جویی آب در ساختمان مرکزی یک وزارت خانه

۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۶/۲۶
سرویس:مزایای صنعتی

 
 
 
 
صرفه جویی آب در ساختمان مرکزی یک وزارت خانه
 
 
ساختمان مرکزی یک وزارتخانه با استفاده از فن آوری رسوب زدای الکترونیکی سالانه 170 هزار لیتر در مصرف آب صرفه جویی می کند .
ساختمان مرکزی این وزارت خانه واقع در شمال تهران سالانه برای سختی گیری آب تاسیسات معادل 340 هزارلیتر آب را با 40 تن نمک محلول کرده و سپس آب شور پس از گردش در تاسیسات به منابع آبی جاری می شد .
به گزارش شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد ، با نصب دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی به روی تاسیسات این ساختمان بزرگ ، سالانه مصرف آب و نمک تاسیسات 50 درصد کاهش می یابد .
همچنین علاوه بر کاهش مصرف آب ، مصرف برق این ساختمان در پیک گرمای تابستان 20 درصد و مصرف گاز در پیک سرمای زمستان در حدود 30 درصد کاهش می یابد .
یکی از مدیران این برج در خصوص علت خرید دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی گفت : دستور اکید وزیر محترم برای کاهش مصرف آب ، انگیزه ی اصلی استفاده از این فن آوری است   .
 
                          @safaee3195   :  Instagram
                         @zrbehroshd   :Telegram  

www.zrbehroshd.ir