_ کاهش مصرف برق سردخانه ماهی در بندرعباس

۰۳:۵۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
سرویس:مزایای صنعتی
کاهش مصرف برق سردخانه ماهی در بندرعباس


مصرف برق کمپرسورهای آمونیاکی یک سردخانه ماهی در بندر عباس کاهش یافت .
به گزارش شرکت فناور بهرشد ، راندمان مصرف برق کمپرسورهای آمونیاکی در جنوب کشور در اثر تشکیل رسوب آب در برج های خنک کننده کاهش می یابد .
پدیده رسوب گذاری برج خنک کننده ، علاوه بر افزایش مصرف برق تا میزان 70 درصد به ویژه در پیک تابستان موجب استهلاک شدید تجهیزات سردخانه می شود که هزینه نگهداری و تعمیرات را تا چند برابر افزایش می دهد .
رسوب گذاری همچنین باعث می شود ، تولید برودت کاهش یافته و برای پیشگیری از آن و انجام عملیات رسوب زدایی شرکت ها ناچار به صرف هزینه بیشتر از ظرفیت می شوند .
همچنین عملیات رسوب زدایی دستی و گاه توام یا اسید ، علاوه بر تخریب تجهیزات برای نیروی انسانی بسیار سخت ، طولانی و پرهزینه است .
دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد ، طی چهارسال گذشته با خردکردن لایه های سخت و ضخیم رسوب برج های خنک کننده سردخانه ماهی در بندرعباس ، علاوه بر کاهش مصرف برق ، هزینه های نگهداری ، تعمیرات و استهلاک این سردخانه را کاهش داده است .


                          @safaee3195   :  Instagram
                         @zrbehroshd   :Telegram