_رسوب زدایی پمپ های خلاء کارخانه قند غرب کشور

۰۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۷
سرویس:مزایای صنعتی


 
 
 
 
 
رسوب زدایی پمپ های خلاء کارخانه قند غرب کشور
 
 
  رسوب زدایی پمپ های خلاء کارخانه قند در غرب کشور ، موجب کاهش هزینه و زمان تعمیرات اساسی شده است .
دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در سال 1391 بر روی پمپ های خلاء این کارخانه نصب شده است و در پنج سال گذشته با رسوب زدایی پمپ های خلاء و سایر تجهیزات ، موجب بهبود کارآیی و تولید شده و هزینه ها و فرایند تعمیرات اساسی تجهیزات را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است .
تشکیل رسوب در فرآیند تولید قند از چغندر موجب کاهش راندمان تولید و هزینه های سنگین و دشواری تعمیرات اساسی در حین کار و پس از دوره تولید در کارخانجات قند می شود .
با نصب دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در تاسیسات ساختمان ها و صنایع ، عمر مفید تجهیزات تا چهار برابر افزایش می یابد .آدرس اینستاگرام                     @safaee3195
آدرس کانال                           @zrbehroshd