_سختی گیر الکترونیکی دوستدار محیط زیست است

۰۹:۰۶ ۱۳۹۷/۴/۱۶
سرویس:محیط زیست

سختی گیر الکترونیکی دوستدار محیط زیست است


سختی گیر الکترونیکی به دلیل حذف آلاینده های محیط زیست و کمک به سلامتی نیروی انسانی فنی که در معرض خطرات سوختگی و مسمومیت اسیدشویی تاسیسات قرار دارند ،  فن آوری دوستدار محیط زیست به شمار می رود .
سالانه صدها میلیون لیتر اسید و هزاران تُن نمک و رزین برای رسوب زدایی تاسیسات و ساختمانها با سختی گیرهای سنتی و رزینی مصرف می شود و علاوه بر خاک ، منابع آبی کشور را بشدت آلوده می کند .
این شیوه علاوه بر آلودگی محیط زیست ، نیروی انسانی فنی را که عملیات اسیدشویی رسوب ها را انجام می دهند ، بشدت تهدید می کند . سالانه صدها نیروی انسانی بدلیل سوختگی دست و پا و چشم با اسید در مراکز درمانی بستری می شوند .
اسید همچنین موجب آسیب جدی ریه و بیماریهای تنفسی کارکنان تاسیسات می شود که با جایگزینی سختی گیر الکترونیکی از آلودگی محیط زیست و خطرات آسیب نیروی انسانی پیشگیری می شود .