کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ

۰۳:۴۹ ۱۳۹۵/۴/۱۶
سرویس:هوای پاک

کاهش آلودگی در شهرهای بزرگ

ترویج فرهنگ استفاده از رسوب زداهای الکترونیکی در موتورخانه ها و تاسیسات گرمایشی موجب کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ می شود.
موج افزایش آلودگی هوا با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا پدیده ای جهانی و تکراری شده است که تنها به کمک صنایع نوین و فن آوری های پیشرفته قابل مهار است.
آلودگی هوا که خطرناک ترین پدیده صنعتی شدن مصرف گرایانه است می تواند با افزایش آگاهی اجتماعی و فنی شهروندان و مشارکت آنان کنترل شود.
فن آوری رسوب زدایی در موتورخانه ها و تاسیسات گرمایشی ساختمان ها می تواند موجب کاهش مصرف گاز و برق شده و انتشار گازهای آلاینده را کاهش دهد.
خوب است بدانیم که 90 درصد انرژی گاز ساختمان ها در فصل سرما و برای تامین گرمایش مصرف می شود.