_ دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک

۰۷:۳۳ ۱۳۹۷/۲/۲
سرویس:تائیدیه فنی و علمی مرجع


دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک