خدمات پس از فروش

فرم خدمات پس از فروش
 
مدیریت محترم
با سلام ، امیدوارم عملکرد دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی بهرشد مورد رضایت جنابعالی باشد .
 به منظور کالیبراسیون دستگاه ها و تست عملکردی آنها مدیریت خدمات پس از فروش آماده ی ارایه خدمات است .
هزینه خدمات برای هر دستگاه مطابق تعرفه به شرح زیر و هزینه ایاب و ذهاب می باشد .
 
تلفن به منظور تعیین زمان ارایه خدمات                                           مدیریت فنی و خدمات پس از فروش
10_02166381307داخلی 15                                                         مهندس ابراهیم صفایی                                                                                                                                 
 
 
 
 
ردیف مدل هزینه کالیبراسیون و تست عملکردی _ ریال
1 HW2 500/000
2 HWH 700/000
3 HW6 900/000
4 HW8 1/100/000
5 E6_F6 1/200/000
6 E8_F8_S8 1/300/000
 

 
*هزینه ایاب و ذهاب در شهر تهران 500/000 ریال
* هزینه ایاب و ذهاب در شهرهای استان تهران 700/000 ریال
*هزینه ایاب و ذهاب در مناطق صنعتی استان تهران 1/100/000 ریال
*هزینه ایاب و ذهاب به سایر استان ها مطابق اسناد ( توافقی )
*در صورت خرابی احتمالی ، دستگاه جهت تعمیر و بازسازی به تعمیرگاه مرکزی انتقال یافته و پس از برآورد هزینه تعمیر با کسب موافقت مشتری تعمیر می شود .
 
 
                                                                                                     شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد